O PROJEKTU

Section Header O projektu

Projekt Knihtiskárna

Events

reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010520

Období realizace projektu: 1.1.2019 – 30.6.2020

Cílem projektu je vznik nového integračního sociálního podniku, zaměřeného na provoz nové muzejní expozice v Kutné Hoře o vynálezu a vývoji knihtisku. Sociální podnik vytvoří tři nová pracovní pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením nebo zdravotně znevýhodněné, pro osoby pečující o osobu závislou na péči a pro osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů OP Zaměstnanost.

onview
Co je k vidění

unikátní tiskové stroje

Součástí expozice jsou dobové originální tiskové a knihařské stroje, historická zařízení a vybavení tiskárny a knihárny od roku 1840 až do počátku 20. století, a také osmdesát let staré fotografie z kutnohorské tiskárny. K vidění je například 180 let starý a přitom plně funkční ruční tiskový lis Christiana Dinglera z roku 1840, kompletní pracoviště ruční sazby, ale i unikátní americký sázecí stroj Intertype z roku 1936, několik mechanických tiskových strojů typu Boston na nožní i ruční pohon, velká kolová ruční řezačka, knihařské pákové nůžky papšer, zlatička, velký knihařský lis a další součásti technologie knihtisku a knihařského zpracování.

  • Tiskový stroj Boston
  • Ruční lis Ch. Dinglera
  • Sázecí stroj Intertype
  • Knihařské vybavení
  • Dobové fotografie
  • Knihařské pákové nůžky
  • Ruční řezačka
  • Ruční sazba – litery
  • Zlatička